התמודדות עם 2 משמעויות אפשריות בטקסט

להלן טקסט שכתבתי לתלמיד מסויים שהבין הבנה מוטעית בסוגיית יאוש שלא מדעת [הסוגיא בבא מציעא פרק שני, שעליה נסוב קורס הגמרא המופיע באתר זה].
מה שכתבתי לו, ממצה רק חלק קטן מהבעיה איך לזהות 2 [או יותר], משמעויות בטקסט, ואיך להבדיל האם זה דו משמעות אמיתית [2 המשמעויות נכונות לפי כללי התורה - ואז פעמים רבות רש"י ותוס' יסברו כל אחד את אחד המשמעויות [כמו במקרים רבים של תירוץ במבנה/תמרור - ''הא.... והא...''], או שאחד המשמעויות הינה טעות/שקר [למרות שהיא נכנסת בפשט המילים - אך היא איננה נכונה לפי כללי התורה וכללי הלימוד, ולכן אף אחד מגדולי ישראל האמיתיים לא סבר לפרש את הטקסט לפי משמעות זו] - את האפשרות האחרונה, אני מכנה: 'הבדל משמעות' - יש משהו בטקסט [או בכללים], שמאפשר רק משמעות אחת נכונה, ובכך 'מבדיל' אותה מהמשמעות הלא נכונה. 
מקוה בעתיד [לנסח יותר טוב את הקטע הבא, וגם] לכתוב את שאר כל הכללים, להבדיל בין 'דו משמעות' [או 'תלת משמעות' וכו'] [שאז בדרך כלל סביר שנמצא אחד הראשונים שיביא את המשמעות הנוספת], לבין 'הבדל משמעות' [שאז אף גדול אמיתי בישראל , לא יביא את המשמעות הנוספת].

כלים וכללים:
א. אחרי ת"ש תמיד תבוא הוכחה או סיוע לאחד הצדדים או הסברות. מכיוון שאביי ורבא הם אמוראים, יכול לבוא סיוע, מאחד מהמקורות הבאים: 1. פסוק, 2. משנה 3. ברייתא [שמופיעה בעוד מקום או שלא], 4.[לפעמים] - סיפור או ממימרא של אמורא אחר.
 
ב. כל פעם שיש לי ספק / 2 אפשרויות [ומעלה] להבין טקסט כל שהוא [כולל מקור שהובא כסיוע - לפי מיון המקורות שבסעיף א], הדבר הכי הכי טוב שאפשר לעשות , הוא לפתוח את המקור וללמוד אותו במנותק   מההקשר בו ציטטנו את המקור, כדאי להעזר במפרשים של אותו מקור מקורי. [כשבאים ללמוד כך חייבים ללמוד במנותק מה - ת"ש לגבי 'יאוש שלא מדעת' - כי הרי במקור, לא מוזכר כלל המילים יאוש שלא מדעת].
 
ג. לפעמים לא מספיק לפתוח את המקור נקודתית, אלא חובה להסתכל קצת לפני וקצת אחרי בספר המכיל את המקור [מילים לפני מילים אחרי, פסוק לפני פסוק אחרי, משנה לפני משנה אחרי, ולפעמים אפילו פרק או כמה פרקים לפני], בשביל להבין את ההקשר הנכון והמדוייק, ולהבין טוב.
 
ד. הדרך הכי מהירה [אם כי לא הכי מושלמת], למצוא את המקור [אם קיים - ישנם ברייתות שמצוטטות בגמרא, שאין להם שום מקור אחר]. היא להסתכל ב'מסורת הש"ס' שמופיע על דף הגמרא. [בגמרות שונות יש צורת אות שונה שמפנה למסורת הש"ס [כתב רש"י או כתב דפוס, סוגריים עגולים או מרובעים, וכדומה], בגמרות הישנות מסורת הש"ס מופיע בקו ישר לימין או לשמאל מהציטוט שמופיע בגמרא. בגמרות החדשות מופיע בפינת הדף למעלה.
תגובות
דף הבית טלפון