הקושי שבהבנת השפה הארמית

הקושי ברור לחלוטין:
מי שלא למד ארמית אינו יודע ארמית.

להלן כמה דוגמאות לקושי בארמית, גם למי שיודע ארמית בסיסית:
* ישנן מילים [כגון 'בעי', או 'חמרא'] שיש להן כמה פירושים בארמית , וההבנה תלוית הקשר.
* ישנן מילים דומות בעלות פרוש שונה, והן עלולות לבלבל את התלמיד המתחיל [ למשל: הרביעייה: 'הכי', 'הכא', 'היכי', 'היכא'.   או הרביעייה: 'אלמה', 'אלמא', 'אילימא', 'אלימא']
*ישנן מילים שיש להן פירושים שונים בארמית ובלשון הקודש [=עברית], וזה מבלבל. [למשל למילה 'כי' - יש שני פירושים ארמיים ועד פירוש אחד בלה"ק].

ההתמודדות:
השיטה נותנת מענה לכל סוגי קשיים אלו, ונותנת ללומד דרך מעשית לדעת לתרגם את הטקסט גם במקרים קשים.
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
תפריט דף הבית טלפון