הקושי לפסק את הגמרא

הפיסוק בגמרא, הוא הקושי הגדול ביותר.
הגמרא לא מפוסקת כלל וקושיא ותירוץ, הוכחה ודחיה, באים ללא סימון חיצוני כלל.
 
השיטה שלי מגבילה את הבעיה להכרת 200 עד 600 תמרורים [רשימת התמרורים הכמעט מלאה מופיעה ב
https://daf-yomi.com/TalmudDictionary.aspx?PageId=295 ] - מורי דרך לפיסוק הגמרא, המתחלקים ל13 סוגי מהלכים שיפורטו להלן:

תמרור הוא מילה או כמה מילים שנותנים לנו הרבה הרבה יותר ידע מאשר תרגומם המילולי. לדוגמא:

כאשר כתוב בגמרא את המילה "פשיטא", הלומד המתחיל יתרגם ל"פשוט", הלומד המתקדם יוסיף סימן שאלה אחרי המילה.

בשיטה שלי הלומד יופנה לטבלת התמרורים לשורה העוסקת ב'פשיטא':

 
מס שם התמרור תדירות סוג המהלך מה קרה קודם? מה קורה כרגע? מה יקרה אחר כך? תמרורים קשורים הערות
1 פשיטא  1 [הסוג הנפוץ] 238 קושיא מסוג 2 - מה שנאמר מיותר הגמרא הביאה מקור תנאי [בכ80% מהמקרים] ובו דין הגמרא מקשה על אומר הדין: מה שאמרת כל כך נכון, וידוע ממקורות קודמים או מסברא, כך שאין שום צורך לומר אותו, דבריך מיותרים. אופציה א. יופיעו התמרורים "לא צריכא" "מהו דתימא" "קא משמע לן" לפי הסדר, כך שייווצר תרוץ טוב למה היה צריך בעל המימרא לאומרה, והיא אינה פשוטה
אופציה ב.  בעריכה
לא צריכא, מהו דתימא, קא משמע לן, והא אמרה פלוני חדא זימנא,  אשלים בקרוב את אופציה ב
2 פשיטא 2 [הסוג הפחות נפוץ]  ?? הקדמה לשאלה מסוג בעיא אפשרות א - לא קרה קודם כלום        
אפשרות ב - הגמרא הביאה דין שקשור חלקית בלבד למה שיבוא בהמשך

וכך יבין לא רק את הגמרא הספציפית, אלא ידע להתמודד עם כל 238 הפעמים שמופיע התמרור בש"ס. [כזכור בש"ס ישנם כ-2700 דפי גמרא].

כל משפט  בש"ס מתחלק לאחד מ13 סוגי המהלכים הבאים. אם הכרת אותם, וזיהית לאיזה מהם מפנה כל אחד מ600 התמרורים, הרי אתה יודע ללמוד ש"ס לבד, בעזרת מילון ורש"י בלבד [ופעמים רבות אפילו לא תזדקק לעיין ברש"י בשלב זה של הלימוד].

11 סוגי המהלכים הבסיסיים הם:
מימרא, שאלה, תשובה, תמיהה, קושיא, תירוץ, הוכחה, דחיה, ציטוט, דיוק, הסקה.
שני סוגי מהלכי העזר הם: פירוט של..., נסיון ל...

כל אחד מ600 התמרורים מפנה ישירות לאחד מסוגי מהלכים אלו:
לדוגמא:
"
דייקא נמי" - הוכחה או סיוע
"פשיטא" - קושיא מסוג 2
"פלוני אמר" - מימרא כפולה =מימרא חולקת
"מנא הני מילי" - שאלה מסוג חיפוש מקור
ועוד ועוד ועוד.

קישור לטבלת תמרורים חלקית ולא מספקת על 2 הדפים הראשונים בפרק אלו מציאות במסכת בבא מציעא, ניתן למצוא
 כאן.בשלב זה בחיי, ובימים אלו, אני עובד על הוצאה לאור של ספר התמרורים השלם [כל 600 התמרורים בצורת הטבלה שלמעלה], אני זקוק למימון בשביל לשבת על זה מספיק שעות, מי שרוצה לעזור, מוזמן ליצור איתי קשר על ידי "צור קשר" או בפלאפון.

 
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
תפריט דף הבית טלפון