הקושי לפסק את הגמרא

הפיסוק בגמרא, הוא הקושי הגדול ביותר.
הגמרא לא מפוסקת כלל וקושיא ותירוץ, הוכחה ודחיה, באים ללא סימון חיצוני כלל.
 
השיטה שלי מגבילה את הבעיה להכרת 200 עד 600 תמרורים 
מורי דרך לפיסוק הגמרא, המתחלקים ל13 סוגי מהלכים שיפורטו להלן:
[רשימת התמרורים הכמעט מלאה מופיעה ב
https://daf-yomi.com/TalmudDictionary.aspx?PageId=295, וכן בספר 'מדריך לתלמוד' של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ). למתקדמים כדאי לעיין במפתח הענינים [המפורט מאוד] בסוף הספר 'הליכות עולם, כללי הגמרא' בהוצאת 'מכון שער המשפט', וכן לתמורורים בעלי משמעות הלכתית באנציקלופדיה תלמודית ערך 'הלכה' בפרק 'לפי לשונות התלמוד'] 

תמרור הוא מילה או כמה מילים שנותנים לנו הרבה הרבה יותר ידע מאשר תרגומם המילולי. לדוגמא:

כאשר כתוב בגמרא את המילה "פשיטא", הלומד המתחיל יתרגם ל"פשוט", הלומד המתקדם יוסיף סימן שאלה אחרי המילה.

בשיטה שלי הלומד יופנה לטבלת התמרורים לשורה העוסקת ב'פשיטא':
י[לצערי העיצוב והגודל של הטבלה לא מאפשר את העלתה לאתר זה, ולכן תוכלו לראותה בקישור זה:

https://drive.google.com/file/d/1fudLDmFLlJEezzB1nwTa5BgMMM_jtGpD/view?usp=sharing]
 

וכך יבין לא רק את הגמרא הספציפית, אלא ידע להתמודד עם כל 238 הפעמים שמופיע התמרור בש"ס. [כזכור בש"ס ישנם כ-2700 דפי גמרא].

כל משפט  בש"ס מתחלק לאחד מ14 סוגי המהלכים הבאים. אם הכרת אותם, וזיהית לאיזה מהם מפנה כל אחד מ600 התמרורים, הרי אתה יודע ללמוד ש"ס לבד, בעזרת מילון ורש"י בלבד [ופעמים רבות אפילו לא תזדקק לעיין ברש"י בשלב זה של הלימוד].

11 סוגי המהלכים הבסיסיים הם:
מימרא, שאלה, תשובה, תמיהה, קושיא, תירוץ, הוכחה, דחיה, ציטוט, דיוק, הסקה.
שלושת סוגי מהלכי העזר הם: פירוט של..., נסיון ל... , הקדמה ל...

כל אחד מ600 התמרורים מפנה ישירות לאחד מסוגי מהלכים אלו:
לדוגמא:
"
דייקא נמי" - הוכחה או סיוע
"פשיטא" - קושיא מסוג 2
"פלוני אמר" - מימרא כפולה =מימרא חולקת
"מנא הני מילי" - שאלה מסוג חיפוש מקור
ועוד ועוד ועוד.

קישור לטבלת תמרורים חלקית ולא מספקת על 2 הדפים הראשונים בפרק אלו מציאות במסכת בבא מציעא, ניתן למצוא
 כאן.

אוקיי, זיהיתי את סוג המהלך - מה עושים עכשיו? איך אני לומד בפועל ללמוד דף גמרא?

הדרך שאני מציע היא כדלהלן: לפרק את הלימוד למהלכים קצרים ועל כל מהלך לעבור על כל 6 השלבים הבאים:

סדר לימוד מהלך בודד בגמרא - 6 שלבים
1. בפה סגור, זיהוי סוג המהלך בגמרא [בעינים] [שאלה מנחה: מה סוג המהלך של המשפט הבא בגמרא?]
2. אמירת 2 מילים לגבי המהלך הבא [מה עושה, מי עושה] לדוגמא: 'שואלת הגמרא' 
3. קריאת כל המהלך במדוייק, לא מילה פחות, לא מילה יותר, ולא שני מהלכים ביחד. [שאלה מנחה: מאיפה עד איפה המילים של המהלך?]
4. אם יש מילים בארמית - קריאת כל המהלך פעם נוספת תוך כדי תרגום מדוייק של המילים בארמית [לא פירוש - רק תרגום מדוייק].
5. אמירה חוזרת של 2 המילים משלב 2, ואז הסבר תוכן המהלך במילים חופשיות [דווקא במילים שלך. עצה שעוזרת לא 'להגרר' למילים של הגמרא: אחרי 2 המילים משלב 2 לומר את האות ש... ואז להמשיך עם התוכן. למשל: המשנה אומרת ש... רב נחמן מקשה ש... ].
6. אם יש צורך - הסבר נוסף ומפורט של תוכן המהלך לאור הרקע של המהלך/המהלכים הקודמים. [בדרך כלל שלב זה נחוץ במהלך מסוג תירוץ בו יש לפרט את הרקע של הקושיא, או קושיא בה יש לפרט את השלב עליו מקשים, או הוכחה בה יש לפרט את הדבר שרוצים להוכיח] [שאלה מנחה: שאל את עצמך על שלב 5: אז מה?   ובאנגלית so what?  איך התוכן שאמרתי בשלב 5 מהווה תשובה/תירוץ/הוכחה [או כל סוג מהלך אחר] למהלך הקודם?
 
ובקצרה:
1. זיהוי מהלך 2. 2 מילים 3. קריאה מדוייקת 4. תרגום מדוייק 5. [2]+הסבר 6. הסבר מפורטבשלב זה בחיי, ובימים אלו, אני עובד על הוצאה לאור של ספר התמרורים השלם [כל 600 התמרורים בצורת הטבלה בקישןר שלמעלה], אני זקוק למימון בשביל לשבת על זה מספיק שעות, מי שרוצה לעזור, מוזמן ליצור איתי קשר על ידי "צור קשר" או בפלאפון, פרטים לעומק על איך יראה הספר ומה הוא בא לחדש בעולם ניתן לראות במסמך הזה.
 
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
1.
פיסוק הגמרא
07/05/23 07:36
מאת: אריאל
תודה רבה על ההסבר התמציתי.
דף הבית טלפון