הקושי להבין את הריאליה של תקופת המשנה והגמרא

בשביל להתמודד עם הקושי להבין את הריאליה והמציאות הגשמית והתרבותית בזמן הגמרא, יש ללמוד ולהכיר מציאות זו.
המפרשים המסורתיים [רש"י תוס' וכדומה] מסבירים פעמים רבות את המציאות, אך לא תמיד.
אחד מאלה שהתמחו במיוחד בנושא זה בדורנו הוא הרב עדין אבן ישראל [שטיינזלץ] זצ"ל שבפרוש שלו על הגמרא עשה מדור מיוחד ][בשם 'החיים'], בו הוא מבאר לעומק את המציאות עליה מדברים חז"ל, ואף נותן תמונות ותרשימים הממחישים, מקומות, בעלי חיים, מטבעות, צמחים, סוגי אבנים ועוד ועוד, כך שהלומד מבין לאשורם את הדברים.

דף זה בבניה, הוא יושלם ויורחב בקרוב בעז"ה.
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
דף הבית טלפון