הקושי להבין את הלוגיקה של הגמרא

הגמרא היא לוגית ביסודה, אך, פעמים רבות הלוגיקה שונה מעט מהלוגיקה המוכרת לנו. לדוגמא:
בלוגיקה הרגילה יש קושיא [או סתירה] רק כששני מקורות אומרים דבר והיפוכו. בגמרא יש גם קושיא מסוג נוסף, אם הדבר כל כך ברור, אז למה אומרים אותו?? או בלשון הגמרא - 'פשיטא'?!, אין כאן מקור נגדי, ובכל זאת יש קושיא.

דוגמא נוספת:  בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת, לא כל המידות מובנות לנו בהגיון שלנו.


הדף בעריכה - המשך יבוא בקרוב.
תפריט דף הבית טלפון