הקושי להבין את הלוגיקה של הגמרא

הגמרא היא לוגית ביסודה, אך, פעמים רבות הלוגיקה שלה שונה מעט מהלוגיקה המוכרת לנו. לדוגמא:
בלוגיקה הרגילה יש קושיא [או סתירה] רק כששני מקורות אומרים דבר והיפוכו. בגמרא יש גם קושיא מסוג נוסף, אני קורה לה 'קושיית ייתור': הגמרא מקשה: אם הדבר כל כך ברור, אז למה אומרים אותו?? או בלשון הגמרא - 'פשיטא'?!, אין כאן מקור נגדי, ובכל זאת יש קושיא.

דוגמא נוספת:  בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת, לא כל המידות מובנות לנו בהגיון שלנו.
המידה 'קל וחומר' היא בעיקרה הגיונית: אם החמרנו במקרה הקל, קל וחומר שנחמיר במקרה החמור. או להיפך: אם הקלנו במקרה החמור קל וחומר שנקל במקרה הקל.
אך יש מידות שאינן 'הגיוניות' במובן הרגיל, למשל 'גזירה שווה'


הדף בעריכה - המשך יבוא בקרוב.
דף הבית טלפון